PPC kampaně

Reklama na síti Google a Facebooku

PPC kampane

Pay Per Click reklama nebo jednoducho reklama, při níž se platí za kliknutí, je důležitým marketingovým nástrojem v oblasti online reklamy. Základní princip je v tom, že neplatíte za zobrazení reklamy, ale až v momentě, kdy potenciální zákazník na reklamní odkaz klikne a dostane se přímo na vaši stránku nebo promovaný produkt.

Mezi nejdůležitější PPC systémy na Slovensku patří AdWords a Etarget. V České republice se často inzeruje i na službě Sklik společnosti Seznam.cz. Samozřejmě, v současné době, při velkém rozvoji sociálních sítí, je silným nástrojem i Facebook a jeho nabídka PPC reklamy. Samotné PPC systémy poskytují i další dvě největší společnosti v oblasti vyhledávání, Yahoo a Microsoft, no systémů najdete mnohem více.

Výhody PPC reklamy:

  • Přesné cílení - Vaše reklama bude zobrazována pouze určité cílové skupině, městu, oblasti...
  • Plánovatelnost - Zobrazení reklamy v určitý časový úsek dne, kdy je největší pravděpodobnost úspěšnosti kampaně...
  • Měření - Kampaně mají množství statistik, podle kterých se vyhodnocuje úspěšnost. Nejčastěji jsou to konverze nebo zvýšení návštěvnosti (dle požadavků klienta).

Inzertné média:

google etarget facebook

O čem je služba PPC

Správna PPC kampaň:

  • najde správná klíčová slova, vytvoří správne snippety,
  • navrhne budget, sleduje cenu za jednotlivé prokliky a konverze prostřednictvím jednotlivých slov,
  • určí ROI jednotlivých kampaní a slov - podle čeho slova smaže, upraví nabídku nebo jich ponechá,
  • pracuje na optimalizaci konverzního poměru,
  • najde správný landing page.

Promiseo v minulosti spolupracovalo s kvalitními externími agenturami pro zpracování PPC kampaní, dnes jsme zkušeným týmem certifikovaných odborníků. Celý proces od požadavků klienta přes analýzu, zpracování, návrh až po vyhodnocení konverzí a sledování úspěšnosti zajistíme s nejvyšší kvalitou. Přesvědčilo se už o tom množství našich spokojených zákazníků.

fungovanie PPC kampani

Rozdíl mezi PPC reklamou a SEO:

Při inzerování v nejrozšířenější službě AdWords se PPC reklamy zobrazují už na začátku každého vyhledávání spojeného s daným klíčovým slovem. Platíte však za každé kliknutí. Po provedení úprav potřebných pro SEO se zobrazujete vysoko, ale díky stabilní pozici jsou kliknutí zdarma.

Kontaktujte nás!